Vés al contingut (premeu Retorn)

Associacions, entitats i institucions

Societat catalana de Matemàtiques


La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans que continua les activitats de la Secció de Matemàtiques de la Societat Catalana de Ciències fundada per l'Institut l'any 1931. Les finalitats de la SCM són: el conreu de les ciències matemàtiques, estendre'n el coneixement en la societat catalana, fomentar-ne l'ensenyament i la investigació teòrica i aplicada, així com publicar tota mena de treballs que s'adeqüin a aquests objectius.

Visita el web de la societat catalana de Matemàtiques.

Associacions de professorat de matemàtiques


FEEMCAT; Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya.

És una associació sense finalitats lucratives, els objectius de la qual estan encaminats a la millora de l'ensenyament de les matematiques en tots els seus nivells educatius: millora professional dels ensenyants, millora de la formació matematica dels alumnes i millora de la visió que té la societat de la pròpia matemàtica.

Visita el web del FEEMCAT

ABEAM; Associació de Barcelona per a l'Estudi i Aprenentatge de les Matemàtiques.

L'Associació de Barcelona per a l'estudi i l'aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM), constituida formalment el  1997,  fomenta l'estudi dels diferents problemes relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques i afavoreix tant la formació del professorat com la seva implicació en la investigació de problemes didàctics.
L’associació no té ànim de lucre,  i la junta i els responsables de les diferents seccions actuen de manera voluntària i moguts pel seu interès per l'Educació Matemàtica.
ABEAM és membre de la FEEMCAT.

Visita el web de l'ABEAM

ADEMAGI; Associació D'Ensenyants de Matemàtiques de les comarques Gironines.


L'associació de Formació i Recerca denominada Associació d'Ensenyants de Matemàtiques de les Comarques Gironines està constituïda a la població de Girona, lloc on té el seu principal àmbit d'acció. L'ADEMAGI s'adreça als ensenyants de matemàtiques de tots els nivells dins l'ensenyament reglat, tant públic com privat.

Visita el web de l'ADEMGI


APaMMs; Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques.


APaMMs és una associació de mestres, professors i professores de Matemàtiques creada al 1995. Es dediquen a dinamitzar l'Educació Matemàtica en els  centres de treball, en els cercles on es mouen, en les comarques on viuen. Té socis repartits per la comarca del Maresme, i també al Vallès i a Barcelona. La funció professional dels socis abarca tots els nivells de l'ensenyament, des d'Educació Infantil a la Formació de Professorat.

Es comuniquen i intercanvien informació: comparteixen el que fan, dubtes i solucions que van descobrint i experimentant. Participen d'una manera directa o indirecta en Jornades, Congressos, Mostres i Escoles d'Estiu.


Visita el web d'APaMMs

Grup Perímetre

Són mestres d'Educació Infantil, Primària i Secundària que es reuneixen un dissabte al matí cada mes per a compartir idees i experiències respecte l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques.

Visita el web del Grup Perímetre


Museus


mNACTEC:  Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Museu amb la missió de "mostrar permanentment la implantació i l'evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya i, particularment, la seva aplicació industrial".
Actualment s'hi troba l'exposició "Les matemàtiques i la vida".

Visita el web del mNACTEC

MMACA:  Museu de Matemàtiques de Catalunya

És l'Associació per promoure i crear un museu de Matemàtiques a Catalunya. Han elaborat mòduls interactius que permeten experimentar amb les matemàtiques i n'organitzen exposicions itinerants amb el títol "Experiències Matemàtiques".

 

Consulteu una mostra dels mòduls i les activitats que tenen en marxa actualment al web del mmaca!